Monday, August 22, 2016

Homestay Perlis

Homestay berkonsep kayu Perlis

Tel 0134848186 (ZUL)Wednesday, February 1, 2012

SOALAN SENI VISUAL STPM 970/3 (2012) -PROJEK PENGHASILAN KARYA

PENGKARYAAN

1. Hasilkan sebuah karya catan yang bertemakan “Kemelut”. Hasil karya anda hendaklah menggunakan media berasaskan minyak atau air di atas permukaan yang sesuai. Hasil karya hendaklah bersaiz 40 cm × 60 cm. Penekanan karya hendaklah menunjukkan nilai makna, kreativiti, dan artistik.

Portfolio karya seni hendaklah mengandungi
• kajian dan penyelidikan berdasarkan tema
• lakaran perkembangan idea
• lakaran akhir
• kajian media dan teknik
• pengolahan aspek komposisi dalam gubahan karya
• rujukan dan sumber maklumat
• gambar langkah-langkah proses semasa berkarya

Nota:
Semua proses semasa penghasilan karya perlu didokumentasikan mengikut
urutan.

Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek
• ketepatan tema dan makna
• penerokaan media dan teknik
• pengolahan aspek komposisi
• pertimbangan estetik
• keaslian
• kemasan2. Hasilkan sebuah model arca yang bertemakan “Keharmonian pelbagai kaum di Malaysia” bertujuan untuk dijadikan arca awam di suatu lokasi yang sesuai. Model hendaklah berukuran tidak melebihi 25 cm panjang × 25 cm lebar × 40 cm tinggi.
Pemilihan bahan hendaklah bersesuaian dengan pembinaan sebuah model arca. Penekanan hendaklah menunjukkan nilai makna, kreativiti, dan artistik.

Portfolio karya seni hendaklah mengandungi
• kajian dan penyelidikan berdasarkan tema dan kesesuaian lokasi
• lakaran perkembangan idea
• lakaran akhir
• kajian media dan teknik
• pengolahan aspek komposisi dalam gubahan karya
• rujukan dan sumber maklumat

Nota: Semua proses semasa penghasilan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.

Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek
• ketepatan tema dan makna
• kesesuaian pemilihan bahan, media, dan teknik
• pengolahan aspek komposisi
• pertimbangan estetik
• keaslian
• kemasan/keteguhan/persembahan
Nota: Karya hendaklah dihasilkan secara manual.
PEREKAAN

3 Hasilkan sebuah komik kepahlawanan bertajuk “Pembalasan”. Karya anda hendaklah
menitikberatkan disiplin reka bentuk sebuah komik.
Ukuran komik hendaklah bersaiz 29.5 cm tinggi dan 21 cm lebar yang mengandungi lapan
muka surat.

Portfolio perekaan hendaklah mengandungi aspek yang berikut:
• permasalahan
• kajian dan lakaran watak
• kajian latar belakang, belon dialog, dan petak komik
• skrip dan lakaran papan cerita berdasarkan kotak komik
• lakaran komik sebenar
• senarai peralatan yang digunakan
• rujukan dan sumber maklumat
• gambar langkah-langkah proses semasa berkarya
Nota: Semua proses semasa penghasilan karya perlu didokumentasikan mengikut
urutan.

Hasil rekaan hendaklah menunjukkan sebuah komik dalam bentuk sebuah buku berdasarkan
tajuk di atas.

Hasil rekaan hendaklah diberi penekanan dari aspek yang berikut:
• kemahiran penggunaan bahan dan teknik
• disiplin reka bentuk komik dan aplikasi bahasa seni visual
• keaslian
• kualiti persembahan
• kemasan
Nota: Reka bentuk komik boleh menggunakan perisian komputer grafik. Namun
demikian, ia boleh digunakan bagi menghasilkan karya akhir sahaja dan calon
hendaklah menyatakan perisian yang digunakan. Penggunaan clip art dilarang
sama sekali.4 Hasilkan sebuah reka bentuk model “Personal Digital Assistant (PDA)” untuk tujuan pengiklanan. Hasil reka bentuk model anda hendaklah berukuran tidak lebih 20 cm panjang × 5 cm lebar × 30 cm tinggi atau 30 cm panjang × 5 cm lebar × 20 cm tinggi.
Model tersebut hendaklah lengkap dengan ciri-ciri sebenar sebuah PDA. Pemilihan bahan
hendaklah bersesuaian (ringan dan kukuh) untuk menghasilkan model berkaitan.

Portfolio perekaan hendaklah mengandungi
• permasalahan reka bentuk
• kajian maklumat
• kajian ergonomik
• lakaran dan lukisan konsep
• lukisan bentangan berskala
• lukisan terperinci berskala
• lukisan pemasangan
• lukisan lepaan (rendering)
• senarai bahan dan komponen model
• rujukan dan sumber maklumat

Nota:
Semua proses semasa penghasilan karya perlu didokumentasikan mengikut
urutan.

Hasil rekaan hendaklah diberi penekanan dari aspek
• reka bentuk dan fungsi
• kreativiti, estetik, dan inovasi
• keaslian
• praktikaliti
• kemasan/keteguhan/persembahan

Saturday, September 24, 2011

SOALAN PERCUBAAN SENI VISUAL 2011 (NEGERI PERLIS)

Bahagian A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 Jelaskan pengertian arca dari aspek berikut:

(a) Arca berfungsi

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[3]
(b) Arca estetika

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[3]


2 Terangkan bagaimana peranan psikologi dalam penghasilan karya.

i) ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[2]


ii) ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[2]


iii) ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[2]


iv) ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[2]3 Huraikan elemen-elemen grafik berikut dalam mempromosikan produk melalui pembungkusan.


a) .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[2]


b) .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[2]


c) .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[2]

4 Gambar 2 ialah hasil karya Ruzaikha Omar Basree. Jelaskan bagaimana kesan visual berikut diolah dalam karya ini.

(a) Kesatuan

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[4]
(b) Harmoni

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[4]
(c) Kontra

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[4]

5 Huraikan empat aspek strategi kritikan Seni Visual.

(i) Diskripsi

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[3]
(ii) Analisis

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[3]
(iii) Interpretasi

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[3]
(iv) Pertimbangan

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[3]

6 Jelaskan tiga sumber idea dalam penghasilan karya.

(i) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ [2]

(ii) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[2]

(iii) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[2]


BAHAGIAN B [ 30 markah ]

Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.Tajuk : Buah cempedak di luar pagar
Media : cat air atas kertas
Pelukis : Mokhtar Ishak (2009)

7. Gambar 3 ialah hasil karya Mokhtar Ishak yang berjudul Buah Cempedak Di Luar Pagar (2009). Huraikan aspek-aspek berikut yang terdapat dalam karya tersebut:

(i) Hal benda

(ii) Aspek formal

(iii) Makna
[15]8 Jelaskan bagaimana unsur-unsur persekitaran menjadi sumber idea dan mempengaruhi proses penghasilan karya.
[15]

9 Jelaskan kepentingan faktor sejarah dan faktor kebudayaan dalam pendekatan sejarah seni visual.
[15]Tajuk : The Kite Maker (Tukang Wau)
Media : Fotografi


10. Gambar 4 bertajuk ‘The Kite Maker’. Berikan interpretasi anda terhadap imej dalam karya tersebut.


BAHAGIAN C [ 15 markah]

11. Berdasarkan Gambar 5, jelaskan tiga sumber idea dan proses penjanaan idea.
[15]

12 Huraikan peranan Balai Seni Lukis Negara berdasarkan perkara berikut:

(i) Pameran

(ii) Pemuliharaan karya seni

(iii) Rujukan maklumat [15]

Thursday, September 22, 2011

Soalan Percubaan Negeri Perak 2011 (Seni Visual)

Bahagian A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Nyatakan tiga bahan yang sesuai bagi penghasilan catan berasaskan bahantara air.
(a)………………………………………………………………………………………........
(b)………………………………………………………………………………………........
(c)………………….…………………………………………………………………….......
[3]

2. (a) Nyatakan tiga elemen utama bagi penghasilan rekabentuk identiti korporat.
(i)...................................................................................................................
(ii)..................................................................................................................
(iii).................................................................................................................
[3]

(b) Jelaskan bagaimana tipografi dapat menonjolkan kekuatan sesuatu rekabentuk identiti korporat.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
[6]

3. Gambar 1 di atas menunjukkan karya Bridget Riley yang berjudul Movement in Squares.
(a) Jelaskan bagaimana kesan optik terhasil.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
[6](b) Nyatakan aliran karya tersebut dan jelaskan teknik bagi menghasilkan karya di atas.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
[5]

4. Gambar 2 menunjukkan karya aliran Seni Pop. Berdasarkan gambar tersebut,
(a) huraikan bagaimana pengaruh unsur-unsur reka bentuk grafik digunakan dalam karya
tersebut.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
[8](b) jelaskan ciri-ciri penting Seni Pop.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
[4]

5. (a) Huraikan bagaimana unsur kontra penting untuk menarik minat audien dalam
penghasilan reka bentuk papan peraga (billboard)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
[5]

(b) Jelaskan bagaimana papan peraga (billboard) dapat membantu untuk mempromosi sesuatu
produk.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
[6]

6. Jelaskan tiga proses penterjemahan idea, sebelum sesebuah karya itu dipamerkan.
(a) .............................................................................................................
[3]


(b) ...............................................................................................................


[3]


(c) ..................................................................................................................


[3]


Bahagian B

Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.

7. Huraikan bagaimana aliran-aliran catan moden barat berkembang dan diaplikasikan oleh pelukis-pelukis tempatan.
[15]8. Dengan merujuk salah satu daripada perisian pengeditan imej, bincangkan bagaimana
perisian tersebut membantu pelukis untuk menghasilkan karya catan yang lebih bermutu.
[15]9. Kreativiti muncul sebelum teknologi. Bincangkan penyataan tersebut.
[15]


10. Gambar 3 menunjukkan sebuah catan cat air karya Abdul Ghani Ahmad. Huraikan aspek
analisis terhadap hal benda pada karya tersebut. [15]


Bahagian C

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
Gambar 411. Gambar 4 di atas menunjukkan sebahagian lakaran kenit. Bincangkan bagaimana peranan lakaran kenit bagi penghasilan reka bentuk pembungkusan. [15]

12. Bandingkan konsep reka bentuk automobil dengan konsep seni tradisi tempatan.
[15]

Monday, September 19, 2011

Mari Buat Duit Dengan Nuffnang

Sambil berblog, secara tidak langsung dapat duit.
Bagaimana tuu.. Senang saja, bila dah ada blog, buka laman web nuffnang dan daftar akaun dengannya.. http://www.nuffnang.com.my/

Lebih mudahnya lihat dibawah :
1. Buat blog
2. Post apa apa saja yang menarik
3. Pasang iklan nuffnang
4. Sentiasa update blog
5. Tarik traffik sebanyak yang mungkin

Itu sahaja, selepas itu anda akan menjana pendapatan dgn nuffnang. Apakah nuffnang tu. Nuffnang sebuah sykt untuk memapakan iklan-iklan dari pelbagai sykt dalam blog anda. Dengan cara inilah nuffnang membayar duit dekat pemilik blog itu.

Tapi ingat tidak semudah itu, kadang lambat dan kadang cepat, rezekii...

Sebenarnya saya cuba-cuba daftar dgn nuffnang. Tak disangka-sangka ada juga duit. Itu pun buat sendiri betul tak betul pun tak tahulah. Kalau anda ada blog cuba lah, mungkin rezeki anda. Tq.

Cara Masuk Nuffnang Dalam Blog

Getting Started

Ini merupakan menu baru yang disediakan oleh Nuffnang.Menu ini memberikan tunjuk ajar kepada blogger yang baru mendaftar dengan Nuffnang.

1.Complete the blogger bio
Please take a few minutes to complete the Blogger Bio, and tell us a little about yourself. This will help us know you better, and allow us to recommend you for sponsored posts.
2.Add your blog(s) to the Blog Manager
After you have completed your blogger profile, register your blog(s) on the Nuffnang network using the Blog Manager. Once you have added your blog to the Blog Manager, you will be prompted to fill in a survey for that blog. This survey is very important as it allows us to target ads for your blog.
3.Add Nuffnang ad units to your blog
Click on the “Add Ads” icon on your dashboard. Here you will find the codes to add ad units to your blog.
Analytics

Menu ini memberikan kemudahan kepada korang untuk membuat analisis mengenai blog korang.

Earnings

Korang boleh melihat jumlah earnings korang kat sini.Disini semua maklumat mengenai Buffered Earnings,Metered Earnings dan Campaign.Disini juga korang boleh nak cashout earnings korang.

Add Ads

Add ads ini adalah tempat untuk korang dapatkan kod untuk diletakkan di blog anda.Terdapat tiga jenis iklan iaitu :-

1.Leaderboard
2.Skyscraper
3.Large Rectangle

Blog Manager

Korang boleh tambah dan buang blog korang menggunakan menu Blog Manager.Disini juga korang update blog survey.[rujuk diatas]

Blogger Bio

Update biodata korang[rujuk diatas]Cara Nak Letakkan Kod Iklan Di Blogspot

Baiklah,sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk letakkan kod iklan di blogspot anda

1.Log in Dashboard Blog Anda
2.Pergi ke “Page Element”
3.Klik “”Add a Gadget” dan pilih “Html/Javascript”
4.Log in ke akaun Nuffnang dan pergi ke menu “Add Ads”
5.Copy kod yang diberikan dan paste di widget “html/Javascript”
6.Save
Rasanya itu sahaja yang korang perlu tahu pasal Nuffnang ini.Agak-gak dah lengkap ke info yang saya berikan kat atas tu?Kalau tak lengkap korang tolonglah tambah ye.

Thursday, September 15, 2011