Thursday, September 22, 2011

Soalan Percubaan Negeri Perak 2011 (Seni Visual)

Bahagian A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Nyatakan tiga bahan yang sesuai bagi penghasilan catan berasaskan bahantara air.
(a)………………………………………………………………………………………........
(b)………………………………………………………………………………………........
(c)………………….…………………………………………………………………….......
[3]

2. (a) Nyatakan tiga elemen utama bagi penghasilan rekabentuk identiti korporat.
(i)...................................................................................................................
(ii)..................................................................................................................
(iii).................................................................................................................
[3]

(b) Jelaskan bagaimana tipografi dapat menonjolkan kekuatan sesuatu rekabentuk identiti korporat.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
[6]

3. Gambar 1 di atas menunjukkan karya Bridget Riley yang berjudul Movement in Squares.
(a) Jelaskan bagaimana kesan optik terhasil.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
[6](b) Nyatakan aliran karya tersebut dan jelaskan teknik bagi menghasilkan karya di atas.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
[5]

4. Gambar 2 menunjukkan karya aliran Seni Pop. Berdasarkan gambar tersebut,
(a) huraikan bagaimana pengaruh unsur-unsur reka bentuk grafik digunakan dalam karya
tersebut.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
[8](b) jelaskan ciri-ciri penting Seni Pop.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
[4]

5. (a) Huraikan bagaimana unsur kontra penting untuk menarik minat audien dalam
penghasilan reka bentuk papan peraga (billboard)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
[5]

(b) Jelaskan bagaimana papan peraga (billboard) dapat membantu untuk mempromosi sesuatu
produk.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
[6]

6. Jelaskan tiga proses penterjemahan idea, sebelum sesebuah karya itu dipamerkan.
(a) .............................................................................................................
[3]


(b) ...............................................................................................................


[3]


(c) ..................................................................................................................


[3]


Bahagian B

Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.

7. Huraikan bagaimana aliran-aliran catan moden barat berkembang dan diaplikasikan oleh pelukis-pelukis tempatan.
[15]8. Dengan merujuk salah satu daripada perisian pengeditan imej, bincangkan bagaimana
perisian tersebut membantu pelukis untuk menghasilkan karya catan yang lebih bermutu.
[15]9. Kreativiti muncul sebelum teknologi. Bincangkan penyataan tersebut.
[15]


10. Gambar 3 menunjukkan sebuah catan cat air karya Abdul Ghani Ahmad. Huraikan aspek
analisis terhadap hal benda pada karya tersebut. [15]


Bahagian C

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
Gambar 411. Gambar 4 di atas menunjukkan sebahagian lakaran kenit. Bincangkan bagaimana peranan lakaran kenit bagi penghasilan reka bentuk pembungkusan. [15]

12. Bandingkan konsep reka bentuk automobil dengan konsep seni tradisi tempatan.
[15]

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Salam. Ada skema jawapan tak? Kalau ada, boleh send ke email saya? allysum.rangoon@gmail.com Tqvm.

    ReplyDelete