Saturday, September 24, 2011

SOALAN PERCUBAAN SENI VISUAL 2011 (NEGERI PERLIS)

Bahagian A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 Jelaskan pengertian arca dari aspek berikut:

(a) Arca berfungsi

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[3]
(b) Arca estetika

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[3]


2 Terangkan bagaimana peranan psikologi dalam penghasilan karya.

i) ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[2]


ii) ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[2]


iii) ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[2]


iv) ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[2]3 Huraikan elemen-elemen grafik berikut dalam mempromosikan produk melalui pembungkusan.


a) .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[2]


b) .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[2]


c) .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[2]

4 Gambar 2 ialah hasil karya Ruzaikha Omar Basree. Jelaskan bagaimana kesan visual berikut diolah dalam karya ini.

(a) Kesatuan

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[4]
(b) Harmoni

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[4]
(c) Kontra

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
[4]

5 Huraikan empat aspek strategi kritikan Seni Visual.

(i) Diskripsi

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[3]
(ii) Analisis

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[3]
(iii) Interpretasi

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[3]
(iv) Pertimbangan

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[3]

6 Jelaskan tiga sumber idea dalam penghasilan karya.

(i) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ [2]

(ii) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[2]

(iii) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
[2]


BAHAGIAN B [ 30 markah ]

Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.Tajuk : Buah cempedak di luar pagar
Media : cat air atas kertas
Pelukis : Mokhtar Ishak (2009)

7. Gambar 3 ialah hasil karya Mokhtar Ishak yang berjudul Buah Cempedak Di Luar Pagar (2009). Huraikan aspek-aspek berikut yang terdapat dalam karya tersebut:

(i) Hal benda

(ii) Aspek formal

(iii) Makna
[15]8 Jelaskan bagaimana unsur-unsur persekitaran menjadi sumber idea dan mempengaruhi proses penghasilan karya.
[15]

9 Jelaskan kepentingan faktor sejarah dan faktor kebudayaan dalam pendekatan sejarah seni visual.
[15]Tajuk : The Kite Maker (Tukang Wau)
Media : Fotografi


10. Gambar 4 bertajuk ‘The Kite Maker’. Berikan interpretasi anda terhadap imej dalam karya tersebut.


BAHAGIAN C [ 15 markah]

11. Berdasarkan Gambar 5, jelaskan tiga sumber idea dan proses penjanaan idea.
[15]

12 Huraikan peranan Balai Seni Lukis Negara berdasarkan perkara berikut:

(i) Pameran

(ii) Pemuliharaan karya seni

(iii) Rujukan maklumat [15]

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Contoh skema jawapan takde ke ?

    ReplyDelete