Saturday, October 16, 2010

SOALAN PERCUBAAN SENI VISUAL STPM NEGERI KEDAH

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 (a) Nyatakan empat elemen utama reka bentuk teknologi.

i. .....................................................................................

ii. .....................................................................................

iii. .....................................................................................

iv. .....................................................................................
[4]

(b) Huraikan tiga bidang dalam seni halus.

i. .........................................................

ii. .........................................................

iii. .........................................................
[3]

Gambar 1 untuk soalan 2.


2 (a) Gambar 1 di atas menunjukkan karya Yusof Ghani yang berjodol “Siri Tari X”.
Jelaskan dua peranan seni visual dari aspek Psikologi.

i. Emosi
................................................................................................................................

................................................................................................................................ [3]

ii. Ekpresi
................................................................................................................................

................................................................................................................................ [3]
Gambar 2 untuk soalan 3
3 Gambar 2 di atas menunjukkan arca mobail karya Alexander Calder bertajuk “The Star Mobile”.
Berikan aspek formal berikut :

(a) unsur seni

i. ………………………………………..………….…..

ii. .....................................................................................

iii. …………………………………….…………………
[3]

(b) Prinsip rekaan

i. ……………………………………………………….

ii. ……………………………………………………….

iii. ……………………………………………………….
[3]

4 (a) Huraikan strategi kritikan Seni Visual berdasarkan empat aspek berikut:

i. Diskripsi : ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
[3]

ii. Analisis : ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
[3]


iii. Interpretasi : ..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................. .............................................................................................................
[3]

iv. Pertimbangan : .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
[3]

(b) Huraikan kaedah pengolahan karya dari aspek berikut.

i. Idealisasi : ……...................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
[2]

ii. Representasi : .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

…….......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
[2]

iii. Stailisasi : .............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
[2]


Gambar 3 untuk soalan 5


5 Berdasarkan karya Katsushika Hokusai di atas yang bertajuk ‘Under the Wave of Kanagawa’, huraikan pengolahan karya dari aspek berikut :

(a) Gaya penampilan
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
[ 3 ]

(b) Period
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
[ 3 ]

(c) Makna
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
[ 3 ]


Gambar 4 untuk soalan 6


6 Berdasarkan gambar 4 di atas, huraikan sumber idea dari aspek:

(a) Mediamassa

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
[ 3 ]

(b) Teknologi

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
[3]

(c) Persekitaran

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
[3]


BAHAGIAN B

Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.

7 Aspek kebudayaan memainkan peranan yang penting dalam seni dan kemasyarakatan.
Berdasarkan kenyataan di atas :

a. Huraikan maksud kebudayaan. [3]

b. Bincangkan pencapaian dan ekspresi nilai kesenian dalam bidang kebudayaan. [12]


Gambar 5 untuk soalan 88. Gambar 5 di atas ialah sebuah karya yang dihasilkan oleh Chuah Thean Teng yang bertajuk “Realiti Malaysia”. Berdasarkan karya tersebut, huraikan hal benda, komposisi dan mesej yang hendak disampaikan oleh pelukis.
[15]


9. Sejarah seni visual menerokai pelbagai fakta yang berlegar di persekitaran karya yang dikaji.

a. Jelaskan maksud sejarah seni visual. [3]

“Realiti Malaysia”
Chuah Thean Teng
Catan Batik

b. Huraikan tujuan pengkajian sejarah seni visual. [12]


Gambar 6 untuk soalan 10Pierre-Auguste Renoir,
“Luncheon of the Boating Party”,
1881, Cat Minyak, 129 x 172 cm

10. Gambar 6 di atas ialah sebuah karya yang dihasilkan oleh Pierre Auguste Renoir yang
bertajuk “Luncheon of the Boating Party”, yang dihasilkan pada tahun 1881.
Berdasarkan karya tersebut :

i. Bincangkan gaya penampilan dalam catan tersebut. [7]

ii. Huraikan pengaruh aliran dan aspek formal dalam catan tersebut. [8]


BAHAGIAN C

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

Gambar 7 untuk soalan 1111. Gambar 7 di atas ialah sebuah karya lukisan.
Berdasarkan gambar tersebut, huraikan pendekatan penjanaan idea bagi menghasilkan karya ini. [15]

12. Bandingkan penghasilan portfolio antara perekaan dengan pengkaryaan. [15]

2 comments: