Wednesday, October 13, 2010

SOALAN PERCUBAAN SENI VISUAL STPM NEGERI PERLIS

Bahagian A


Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Nyatakan tiga jenis lukisan dalam pengkaryaan Seni Visual.

a) .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ (1m)

b) .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
(1m)
c) .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
(1m)


2. Jelaskan tiga kandungan yang terdapat dalam sebuah karya Seni Visual.

a) ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(3m)

b) ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(3m)

c) ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(3m)

3. Gambar 1

Tajuk: Membeli-belah Di Kampung (Village Shopping) -1959
Pelukis: Mohd Salehudin
Media: Cat minyak
Saiz: 89.5 cm X 76.5 cm

Gambar 1 di atas menunjukkan karya Mohd Salehudin bertajuk ’Membeli-belah Di Kampung’. Jelaskan makna karya tersebut dari aspek berikut:

a) Ekonomi

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(6m)

b) Persekitaran

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(6m)

4. Gambar 2


Tajuk: Tabung -1961
Pelukis: Zulkifli Buyung
Media: Pastel
Saiz: 72 cm X 52 cm
Gambar 2 di atas menunjukkan karya Zulkifli Buyung yang bertajuk ‘Tabung’. Bincangkan karya tersebut dari aspek:

a) Ruang

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ (5m)

b) Mesej

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ (5m)


5. Huraikan empat aspek strategi kritikan Seni Visual.

i) Diskripsi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)
ii) Analisis

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)
iii) Interpretasi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)

iv) Pertimbangan

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)

6. Huraikan empat gaya penghasilan karya Seni Visual berikut:

i) Imitasi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(3m)

ii) Idealisasi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(3m)

iii) Stailisasi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(3m)

iv) Abstraksi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(2m)Bahagian B


Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.


7. Jelaskan ciri-ciri sesebuah arca berikut:
a) Arca Estatik
b) Arca Fungsi
[15]8.
Gambar di atas menunjukkan satu papan peraga (billboard). Bincangkan tiga aspek pengolahan formalistik dalam iklan di atas.
[15]
9. Huraikan peranan Batik Dimensi Baru dalam masyarakat Malaysia. [15]10.

Huraikan tiga sumber idea berdasarkan gambar di atas.
[15]


Bahagian C


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.11. Gambar 5 di atas menunjukkan kulit hadapan sebuah majalah. Bincangkan eleman reka bentuk kulit majalah tersebut. [15]

12. Huraikan proses dalam penghasilan portfolio sebuah karya.
[15]


KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment