Friday, October 22, 2010

SOALAN PERCUBAAN NEGERI PERAK

Bahagian AJawab semua soalan dalam bahagian ini.


1. Nyatakan bahan yang sesuai bagi menghasilkan olahan teknik lukisan silang pangkah(cross hatching).


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………
[4]


2. (a) Nyatakan tiga elemen utama bagi penghasilan rekabentuk poster


(i)..................................................................................
(ii).................................................................................
(iii)................................................................................
[3]


(b) Jelaskan peranan poster sebagai media komunikasi yang berkesan dari aspek


(i) propaganda


............................................................................

............................................................................
[2]


(ii) pemberitahuan


.............................................................................

.............................................................................
[2]
3. Gambar 1 di atas menunjukkan karya Ellsworth Kelly yang berjudul Spectrum. Jelaskan bagaimana pengolahan komposisi dari aspek yang berikut:


(a) harmoni
................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[6]


(b) pengulangan


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[6]4. Gambar 2 di atas menunjukkan karya Edvard Munch yang berjudul Scream atau The Cry. Berdasarkan gambar tersebut,


(a) huraikan bagaimana peranan seni visual dari aspek psikologi dapat mempengaruhi karya ini.
................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[4]


(b) jelaskan bagaimana penggunaan warna dapat menimbulkan kesan terhadap emosi.


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[6]

5. Gambar 3 di atas menunjukkan sebuah papan tanda jalan raya. Huraikan peranan aspek-aspek berikut


(a) tipografi


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[5]


(b) warna


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
[5]


6. Jelaskan tiga pendekatan penjanaan idea bagi menghasilkan catan lanskap.


(a) …………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………[3]
(b)…………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………[3]
(c)…………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………[3]
Bahagian B


Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.


7. Huraikan bagaimana institusi-institusi seperti Institut Teknologi MARA, Institut Perguruan Sultan Idris dan Universiti Sains Malaysia membantu memperkembangkan seni visual tempatan. [15]


8. Bincangkan peranan pelukis-pelukis awal tempatan dari aspek gaya, media dan teknik.
[15]

9. Penggunaan teks, illustrasi dan animasi dalam multimedia boleh menyampaikan maklumat kepada audien secara berkesan. Bincangkan [15]


10. Gambar 4 di atas menunjukkan sebuah catan cat air karya Abdullah Arif. Huraikan karya tersebut dari aspek diskripsi dan pertimbangan. [15]
Bahagian C


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
11. Gambar 5 di atas menunjukkan sebuah catan cat air. Bincangkan bagaimana proses kemasan dilakukan bagi karya tersebut. [15]


12. Bandingkan proses penghasilan portfolio dalam bidang pengkaryaan dan perekaan.
[15]

1 comment:

  1. mohon nak blog list di http://cikgusenismkbk.blogspot.com/

    ReplyDelete