Wednesday, October 13, 2010

SKEMA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM 2010

SKEMA JAWAPAN
BAHAGIAN A

1.a) Lukisan figuratif
b) Lukisan fantasi
c) Lukisan ilustrasi
d) Lukisan kajian
e) Lukisan kontor
f) Lukisan ‘gesture’
g) Lukisan teknikal
h) Lukisan kartun

2. a) Tema – subjek yang menjadi dasar / tajuk kepada sesuatu hasil karya
b) Makna – maksud bagi sesuatu karya yang dihasilkan
c) Fungsi – tujuan/kegunaan karya yang dihasilkan

3. a) Ekonomi – berkaitan kegitan ekonomi pada masa tersebut
- proses menjual beli dalam masyarakat setempat

b) Persekitaran – suasana persekitaran setempat/kampung dalam karya
-peristiwa yang berlaku pada masa tersebut berkaitan imej dalam karya

4. a) Ruang – penggunaan ruang dalam catan (ruang belakang,tengah dan hadapan)
-kedudukan imej (figura) dalam ruang bilik tersebut
b) Mesej – tersurat dan tersirat
- sifat menabung dikalangan anak-anak/remaja
- sifat berjimat cermat/berdikari

5. i) Diskripsi – ciri-ciri fizikal karya –tajuk karya/pengkarya/hal benda
ii) Analisis - menganalisi komposisi / proses/teknik
iii) Interpretasi – tafsiran/mesej
-terjemahan maksud karya
-pernyataan mood/perasann
iv) Pertimbangan – membuat perbandingan /memberikan pandangan / pendapat/
rumusan/renungan

6. i) Imitasi – peniruan terus dari subjek asal
ii) Idealisasi – kepercayaan/ keagamaan
iii) Stailisasi – pendekatan dengan cara mempermudahkan imej asal mengikut
kesesuaian.(contoh: olahan motif corak batik)
iv) Abstraksi – gambaran yang dipermudahkan (dimujaradkan) dari segi bentuk
dan imej sebenar
-imej abstrak sukar dikenali dan sangat bebeza dengan imej asal

BAHAGIAN B

7. a) Arca Estetik
• hasil seni berbentuk 3-D
• mementingkan aspek keindahan dan nilai-nilai seni
• mempunyai mesej dalam bentuk tersurat dan tersirat
• dimamerkan dalam galeri untuk dipertontonkan kepada audian
• berikan satu contoh
• jawapan yang relevan
b) Arca Berfungsi
• hasil seni berbentuk 3-D
• mempunyai mesej
• digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentu
• tempat yang sesuai dengan arca
• penekanan kepada fungsi atau kegunaan
• berikan contoh yang sesuai
• jawapan yang relevan
8. 1. Elemen asas seni reka dan prinsip rekaan
- boleh memilih mana-mana elemen di atas mengikut kesesuaian
9. 1. Hiasan
2. Komersial
3. Identiti masyarakat
4. Sumber pendapatan
5. Lain-lain yang relevan
10. - peristiwa
- pengalaman
- alam sekitar
- teknologi
- persekitaran
- media massa

BAHAGIAN C

11. Elemen asas seni reka dan prinsip rekaan –
- huraian yang relevan.
12. 1. Penentuan tema
2. Kajian dan penyelidikan
3. Lakaran idea
4. Eksperimen (kajian media dan teknik)
5. Lakaran akhir
6. Pengolahan komposisi
7.Rujukan
8. Huraian yang relevan

No comments:

Post a Comment