Monday, October 12, 2009

SOALAN PERCUBAAN PERAK


Soalan Percubaan Perak
Bahagian AJawab semua soalan dalam bahagian ini.
1(a)Nyatakan pengertian reka bentuk teknologi
..................................................................................................................
[ 3 ]
(b)Huraikan tiga bidang dalam reka bentuk teknologii.
i…………………………………………………………………………………………....
ii.…………………………………………………………………………………………..
iii.…………………………………………………………………………………………..[ 6 ]

2(a)Jelaskan kepentingan sumber idea dalam penghasilan sesuatu karya
....................................................................................................................[ 6 ]
(b)Berikan dua contoh karya tempatan yang menggunakan fenomena
semulajadi kesan tindak- tanduk manusia sebagai sumber idea.
i.…………………………………………………………………………………………..
ii.…………………………………………………………………………………………..[ 2 ]

3(a)Jelaskan pengertian arca berikut.
(i)arca berfungsi
…………………………………………………………………………………………
[ 3 ]
(ii)arca estetik
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
[ 3 ]

(b) Nyatakan tiga ciri penghasilan arca binaan.
i.…………………………………………………………………………………………..
ii.…………………………………………………………………………………………..
iii.…………………………………………………………………………………………..[ 3 ]

4(a)Jelaskan tujuan penghasilan lukisan dalam aktiviti pengkaryaan
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………[ 2 ]
(b)Jelaskan perbezaan antara catan dengan lukisan dari aspek teknik penghasilan.
(i) Catan
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[ 3 ]
(ii)Lukisan………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[ 3 ]

5. Gambar 1 ialah laman web Kementerian Pelancongan Malaysia
(a)Berikan prinsip-prinsip asas pembinaan laman web tersebut.…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[ 4 ]

(b)Huraikan aplikasi prinsip imbangan dalam pembinaan laman web tersebut
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................[ 6 ]
(c)Nyatakan perisian yang sesuai untuk membina sebuah laman web interaktif
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................[ 2 ]

6Gambar 2 ialah catan hasil karya Vincent Van Gogh yang bertajuk The Starry Night. Huraikan karya tersebut dari aspek;
(a)Hal benda
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................[ 3 ]

(b)Unsur formalistik
(i)Garisan………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
(ii)Pergerakan…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..[ 4 ]

(c)Interpretasi...........................................................................................

...............................................................[ 2 ]

Bahagian B
Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.

7. Penggunaan teks, illustrasi dan animasi dalam multimedia boleh menyampaikan maklumat kepada audien secara berkesan. Bincangkan. [ 15 ]

8. Gambar 3 pada halaman 9 ialah hasil karya Michael James yang bertajuk Spanish Dance.Bincangkan bagaimana kepelbagaian wujud dalam karya tersebut. [ 15 ]

9. Sejarah seni visual menerokai pelbagai fakta yang berlegar di persekitaran karya yang dikaji.
a) Jelaskan maksud sejarah seni visual [3]
b) Huraikan tujuan pengkajian sejarah seni visual [12]

10. Gambar 4 pada halaman 10 ialah hasil karya Cheong Soo Pieng yang bertajuk Tropical Life.Bincangkan strategi kritikan seni visual berdasarkan karya tersebut.[ 15 ]

Bahagian C
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

11. Bandingkan penghasilan portfolio antara perekaan dengan pengkaryaan.[ 15 ]

12. Bincangkan pendekatan penjanaan idea yang sesuai untuk mereka bentuk sebuah landskap persekitaran taman permainan kanak-kanak mesra ilmu. [ 15 ]

No comments:

Post a Comment