Tuesday, October 13, 2009

SENI VISUAL 2007

SOALAN STPM 2007

Bahagian A

1
a. Nyatakan pengertian seni visual dari aspek pengkaryaan (3M)
b. Hurakan tiga peranan seni visual(6M)

2
a. Apakah yang anda faham tentang harmoni (4M)
b. Nyatakan bagaimana harmoni dapat diaplikasikan dalam penghasilan karya (6M)

3
a. Apakah maksud perspektif dalam lukisan (2M)
b. Namakanan dan lakrkan dua jenis perspektif yang biasa diguanakn dalam lukisan (8M)

4. Gambar 1 pada halaman 7 ialah hasil krya Abdul Latiff Mohidin yang bertajuk Pgo-Pago. Berdasarkan hasil karya tersebut, jelaskan
a. Aspek pengolahan karya (4M)
b. Gaya penampilan karya (4M)

5. Logo syarikat mencerminkan identity korporat bagi sesebuah syarikat. Berdasarkan logo di atas
a. Nyatakan jenis logo (2M)
b. Huraikan secara ringkas maksud reka bentuk logo dari aspek
i. Imej utama (2M)
ii. pemilihan warna (2M)
iii. kesan visual (2M)

6. Nyatkan perbezaan antara proses penghasilan batik lukis denga batik cap dari aspek yang berikut
a. Peralatan (2M)
b. Pewarnaan (2M)
c. Peletakan motif (2M)
d. Penggunaan bahan (2M)
e. Bentuk penghasilan (2M)

Bahagian B

7. Bincangkan sumbangan seni visual dalam memperkembangkan daya kreativiti, sensitivity dan imaginasi individu (15M)

8. Gambar 2 pada halaman 8 ialah hasil karya Ruzika Omar Basree yang bertajuk Siri Dungun Jendela Terbuka. Bincangkan karya tersebut dari aspek hal benda, komposisi dan makna (15M)

9. Berdasarkan arca dalam gambar 3 pada halaman 9, karya Claes Oldenburg dan Coosje Van Bruggen yang bertajuk Spoonbridge and cherry, jelaskan bagaimana karya tersebut mempunyai fungsi dalam konteks persekitaran (15M)

10. Bincangkan ciri-ciri stailisasi yang digunakan dalam penghasilan reka corak motif batik (15M)

Bahagian C

11. Bincangkan pendekatan penjanaan idea yang sesuai untuk mereka bentuk sebuah poster bagi mempromosi filem sains fiksyen yang bertajuk Kembara Ke Planet Ajaib (15 M)

12. Bandingkan ciri-ciri penghasilan antara pengkaryaan dengan perekaan

No comments:

Post a Comment