Tuesday, October 13, 2009

SENI VISUAL 2006

Soalan STPM 2006

Bahagian A
1. Nyatakan tiga bidang utama yang terdapat dalam kegiatan perekaan (6)

2. Huraikan peranan seni visual dari aspek psikologi (6)

3. Gambar 1 halaman 7 adalah gambar foto hasil karya syed Ahmad Jamal yang berjudul ”Gunung Ledang”. Jelaskan bagaimana prinsip rekaan yang berikut dapat dihayati
a. Harmoni (5)
b. Kelpelbagaian (5)
c. Keseimbangan (5)

4. Huraikan makna dan fungsi pengkaryaan dari perspektif yang berikut
a. Tradisi (6)
b. Moden (6)

5. Huraikan empat strategi kritikan seni visual (12)

6. Senaraikan empat strategi penyediaan portfolio dalam sesuatu proses pengkaryaan (4)

Bahagian B

7.
a. Apakah yang anda faham tentang seni visual? (3)
b.Huraikan pengertian seni visual dari aspek pengkaryaan dan perekaan (12)

8. Dengan menggunakan bahasa seni visual huraikan komposisi gambar 2 pada halaman 8 dari sudut prinsip rekaan (15)

9. Jelaskan kepentingan faktor sejarah dan faktor kebudayaan dalam pendekatan sejarah seni visual (15)

10. Bincangkan tiga kebaikan kritikan seni visual (15)

Bahagian C

11. Gambar 3 pada halaman 9 ialah gambar foto hasil karya Yong Mun Sen yang berjudul ”Fishing Nets”. Nyatakan sumber idea dan huraikan pendekatan penjanaan idea tersebut dalam konteks karya itu (15)

12. Bincangkan bagaimana idea diterjemahkan dalam proses penghasilan karya (15)

No comments:

Post a Comment