Tuesday, October 13, 2009

SENI VISUAL 2004

Soalan STPM 2004

Bahagian A

1. Jelaskan peranan seni visual dari apek sosiologi yang berikut
a. Nasionalisme
b. Persekitaran
c. Propaganda

2.
a. Jelaskan maksud gaya penampilan dalam karya seni visual
b. Jelaskan tiga kaedah dalam gaya penampilan

3. Huraikan media komunikasi yang berikut
a. Media konvensional
b. Media cetak
c. Media elektronik

4.
a. Jelaskan maksud seni tradisi dalam konteks masyarakat
b. Jelaskan bagaimana seni tradisi berubah ke deminsi baru dari aspek yang berikut
i. bentuk
ii. Makna
iii. Fungsi
iv. proses penghasilan

5. Berdasarkan gambar di bawah buat interprastasi dan analisis terhadap karya tersebut daripada aspek yang berikut
a. Hal benda
b. Komposisi
c. Kandungan

6. Nyatakan dua kekuatan kritikan seni visual secara ilmiah

7. Berdasarkan gambar 2 pada halaman 9 huraikan aspek-aspek tradisi dan spiritual yang terdapat dalam karya tersebut.

8. a. Jelaskan maksud gaya penampilan secara imitasi
b. Huraikan kaedah naturalisme, realisme dan superrealisme yang digunakan dalam pergkaryaan seni visual secara imitasi

9. Huraikan lima batasan dalam penggunaan media konvensional bagi menghasilkan poster atau billboard

10. Berdasarkan kerja menghasilkan batik tradisional huraikan unsur-unsur tradisi dalam proses penghasilan karya tersebut

11.
a. Jelaskan maksud pendekatan kritikan seni secara ilmiah
b. Jelaskan aspek diskripsi, analisis, interpretasi, dan pertimbangan sebagai strategi dalam kritikan seni secara ilmiah

12. Berdasarkan gambar 3 halaman 10 iaitu karya ”Pemandangan Dengan Gajah” 1989 oleh Mohd Yusof Ismail, huraikan idea, gaya, gubahan, simbol dan perasaan dalam karya tersebut

1 comment: