Monday, October 12, 2009

SOALAN PERCUBAAN TERENGGANU 2009


Bahagian AJawab semua soalan dalam bahagian ini.1. Apakah yang anda tahu tentang pengalaman estetik……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….[6]


2. Huraikan kaedah pendekatan kritikan berikut.(a) Jurnalistik………..........................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2]


(b) Ilmiah………......................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2]


3. Nyatakan tiga sumber yang diperolehi daripada persekitaran.(a) …………………………………………………………………………………(b) …………………………………………………………………………………(c) …………………………………………………………………………………[3]


4. Jelaskan prinsip rekaan berikut..(a) Dominan…….…………………………………………………….……………………..………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………[4](b) Ekonomi…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………...[4]


5. (a) Nyatakan lima elemen multimedia.………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....[5]


(b) Terangkan tiga peranan multimedia sebagai alat komunikasi.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……....…………………………………………………………………………………….[6]


6. Berdasarkan Gambar 1, analisiskan karya tersebut daripada aspek berikut.(a) Hal benda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3]


(b) Komposisi……………………………………………………………………………..........................................................................................................……………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[6]


(c ) Kandungan…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..[6]


Bahagian BJawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.


7. Bagaimanakah prinsip rekaan dan unsur seni dapat menyelesaikan masalah ilusi ruang dalam penghasilan karya[15]


8. Berdasarkan Gambar 2 pada halaman 7. Bincangkan bagaimana persoalan fungsi dan konteks.[15]


9. Terangkan bagaimana reka bentuk fesyen berfungsi dalam masyarakat[15]


10. (a) Huraikan pengolahan karya seni visual [6]


(b) Jelaskan gaya penampilan dalam penghasilan karya[9]


Bahagian C


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.


11. Bincangkan penggubahan lukisan dapat mewujudkan kesan dalam pengkaryaan.[15]


12. Berdasarkan Gambar 3 halaman 9 . Terangkan proses penghasilan reka bentuk produk automobile dijalankan.[15]


Gambar 1 untuk soalan 6 REZEKI, 1996CHANG FEE MING56 x 76 cmGambar 2 untuk soalan 8MUZIUM NEGARA


Gambar 3 untuk soalan 12 Concept car: Mercedes F400 Carving

No comments:

Post a Comment